SINH VIÊN KHÓA III (2020-2022)

Danh sách các bạn sinh viên Khóa 3 (2020-2022) chương trình liên kết Flinders đã được xét hoàn thành giai đoạn 1 tại Trường Đại

Sinh viên chương trình liên kết nói tiếng Anh

https://www.youtube.com/watch?v=Sh6DXY77YDw Bạn Tâm – Sinh viên chương trình liên kết quốc tế Flinders Khóa 2018 https://www.youtube.com/watch?v=H3n04VdBEKA Bạn Thư – Sinh viên chương trình liên kết

Thư ngỏ tuyển sinh chương trình liên kết quốc tế năm 2022

THƯ NGỎ V/v Giới thiệu Thông tin tuyển sinh Chương trình Liên kết Quốc tế tại Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh đến học sinh THPT   Các em học sinh THPT thân mến,  Lời đầu tiên, thay mặt Ban Giám hiệu Trường

0382 109 000

Đăng ký tư vấn miễn phí