Kinh tế kinh doanh

Kinh tế kinh doanh

Chương trình liên kết đào tạo ngành “Kinh tế kinh doanh” sẽ trang bị kiến thức nền tảng về tự nhiên, xã hội và con người để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp và tự hoàn thiện bản thân cũng như cung cấp kiến thức lý thuyết và thực tiễn thuộc lĩnh vực Kinh tế để giải quyết các vấn đề chuyên môn.

Chương trình đào tạo giúp người học phát triển kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết thuộc lĩnh vực kinh tế để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tương xứng với vị trí nghề nghiệp.

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí việc làm sau:
– Vị trí việc làm 1: Làm việc tại các Doanh nghiệp: chuyên viên phân tích dữ liệu, chuyên viên nghiên cứu thị trường, chuyên viên nghiên cứu và tư vấn doanh nghiệp, nhà phân tích và tư vấn tài chính, nhà phân tích đầu tư, nhà quản lý dự án đầu tư, nhà thống kê, … Những vị trí thuộc về lĩnh vực phân tích, lập kế hoạch, dự báo, và nghiên cứu là những lĩnh vực đặc biệt mà doanh nghiệp thường chỉ tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế.
– Vị trí việc làm 2: Làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp tại các cơ quan chính phủ như Ủy ban Nhân dân, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương…(chuyên viên phân tích ngân sách, dự báo kinh tế, kinh tế quốc tế, kinh tế đầu tư, quản lý kinh tế, quản lý công, quản lý đô thị, quản trị y tế, …)
– Vị trí việc làm 3: Làm việc tại các tổ chức quốc tế: chuyên viên Ngân hàng thế giới (WB) hay chuyên viên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF, làm việc tại một số tổ chức phi chính phủ (NGOs)…
– Vị trí việc làm 4: Làm việc tại các tổ chức nghiên cứu: tham gia làm việc tại viện nghiên cứu. Điển hình là Viện Nghiên cứu phát triển Tp.HCM.

0382 109 000

Đăng ký tư vấn miễn phí