THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2023

1. Đối tượng tuyển sinh:

          – Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).

         – Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước và quốc tế.

3. Phương thức xét tuyển:

PT1: Ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh có:

+ Bằng tú tài quốc tế (IB) điểm từ 26;

+ Chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm khảo thí ĐH Cambridge (Anh) theo điểm 3 môn thi (trở lên) đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ C trở lên.

+ Kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa kỳ) đạt điểm từ 1100/1600.

PT2: Xét tuyển học bạ THPT.  Điều kiện đăng ký hồ sơ: Tổng Điểm trung bình môn học các môn trong tổ hợp xét tuyển (Điểm Đăng ký xét tuyển – không bao gồm điểm ưu tiên) phải đạt từ 16,00 điểm trở lên.

4. Nguyên tắc xét tuyển:

– Được tổ chức trong cùng 1 đợt xét tuyển.

– Thí sinh được xét bình đẳng, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.

– Thí sinh (căn cứ theo số CMND/CCCD) được đăng ký xét tuyển theo một phương thức duy nhất và được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng (NV) và phải xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (NV1 là NV ưu tiên cao nhất); thí sinh chỉ có tên trúng tuyển 01 (một) NV duy nhất.

    – Điểm Đăng ký xét tuyển (ĐĐKXT) phương thức 2 được xác định như sau:

ĐĐKXT = ĐTBM1 + ĐTBM2 + ĐTBM3.

Trong đó:

+ ĐTBMi: Điểm trung bình Môn học i (i từ 1 đến 3) trong tổ hợp xét tuyển, được làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

     + Điểm xét tuyển (ĐXT) được quy về thang điểm 30 và làm tròn đến 02 chữ số thập phân. Điểm xét tuyển được xác định theo công thức: ĐXT = (ĐTBM1 + ĐTBM2 + ĐTBM 3 ) + Điểm ưu tiên/đối tượng (nếu có).

– Việc sử dụng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng để xét tuyển được quy định tại Điều 7, Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT.

– Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên được xác định theo công thức sau: Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên quy định.

– Hồ sơ và thời gian đăng ký xét tuyển sẽ thông báo cụ thể tại website tuyensinh.ou.edu.vn.

– Sau khi nhà trường công bố danh sách đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh cần phải thi tiếng anh đầu vào đủ điều kiện theo quy định mới được trúng tuyển hoặc có chứng chỉ tiếng anh IELTS từ 4.5 trở lên hoặc tương đương sẽ được miễn thi.

 

DANH MỤC NGÀNH/ MÃ NGÀNH TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ DO ĐẠI HỌC FLINDERS-BOND CẤP BẰNG

0382 109 000

Đăng ký tư vấn miễn phí