SINH VIÊN KHÓA II (2019-2021)

SINH VIÊN KHÓA II (2019-2021)

Danh sách các bạn sinh viên Khóa 2 (2019-2021) chương trình liên kết Flinders đã được xét hoàn thành giai đoạn 1 tại Trường Đại học Mở TPHCM. Khoa Đào tạo đặc biệt xin chúc mừng các em. 


Chúc mừng các bạn sinh viên khóa 2 chương trình Flinders đã hoàn thành giai đoạn 1

0382 109 000

Đăng ký tư vấn miễn phí