Sinh viên Khóa I (2018-2020)

Sinh viên Khóa I (2018-2020)

Vào ngày 01/09/2020, theo Quyết định số 1875/QĐ-ĐHM, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã công nhận hoàn thành giai đoạn 1 cho các bạn sinh viên khóa 1 (2018-2020) của Chương trình liên kết Flinders, Úc theo danh sách sau:

Chúc mừng các bạn sinh viên khóa 1 chương trình Flinders đã hoàn thành giai đoạn 1
0382 109 000

Đăng ký tư vấn miễn phí