NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI HỌC

  1. NHIỆM VỤ

–  Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo kế hoạch giáo dục của chương trình liên kết

–  Kính trọng giảng viên, cán bộ quản lý, công nhân, nhân viên của nhà trường, cơ sở giáo dục khác, tuân thủ pháp luật của Nhà nước, thực hiện nội qui, Điều lệ của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Qui chế của chương trình liên kết

–   Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường

–   Góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường

–   Thực hiện nghĩa vụ đóng học phí.

  1. QUYỀN HẠN

–  Được nhà trường, cơ sở giáo dục khác tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập của mình

–  Tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác theo qui định của pháp luật

–  Sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn nghệ, thể dục, thể thao của nhà trường

–  Trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với nhà trường, cơ sở giáo dục khác các giải pháp góp phần xây dựng nhà trường, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người học

–  Được hưởng các chế độ chính sách của nhà nước đối với người học, được chương trình liên kết và nhà trường tạo điều kiện học tập, hoạt động khoa học và công nghệ at cashnow.uk

–  Sinh viên xuất sắc được hưởng các điều kiện ưu tiên trong học tập.

3. MIỄN GIẢM

– Sinh viên chương trình liên kết quốc tế nếu có chứng chỉ quốc tế IELTS còn trong thời hạn sử dụng (tính tại thời điểm kết thúc giai đoạn 1 là 1,5 năm tương ứng 5 học kỳ, ví dụ thời điểm nhập học 9/2021 thì thời điểm kết thúc giai đoạn 1 là 7/2023) đạt chuẩn đầu vào tiếng Anh giai đoạn 2  (IELTS 6.0 (điểm Speaking & Writing 6.0) đối với Chương trình Flinders, IETLS 6.5 (điểm thành phần 6.0) đối với chương trình Bond) thì điểm các môn kỹ năng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết 1-4 và IELTS Skills) sẽ được thể hiện trên bảng điểm giai đoạn 1 với kết quả là Miễn (Exempted). Tuy nhiên, sinh viên phải cam kết tự luyện thi IELTS để đạt điểm tiếng Anh đầu vào giai đoạn 2 theo yêu cầu của đại học đối tác sao cho tính từ thời điểm xin Thư nhập học của đại học đối tác và xin visa của Đại sứ quán/lãnh sự quán Úc phải còn thời hạn. Sinh viên được miễn giảm mười lăm triệu đồng (ghi chú Trường ĐH Mở TPHCM vẫn phải triển khai các lớp tiếng Anh, chi cho cơ sở vật chất, chi phí điều hành, chi phí giảng viên….). 

z2435939073345_de225e144342ce879073e47a67b63e69

0382 109 000

Đăng ký tư vấn miễn phí