Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế là một ngành học trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cũng như bổ sung kinh nghiệm về kinh doanh quốc tế. Bao gồm: 

– Các kiến thức nền tảng và chuyên về quản trị kinh doanh, thương mại quốc tế theo xu hướng toàn cầu hóa trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế qua các môn học chuyên ngành như: Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế, Đầu tư quốc tế, Đàm phán trong kinh doanh quốc tế, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương…

– Cung cấp các kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng cụ thể. Ứng dụng trong giải quyết các vấn đề chống phá giá, tranh chấp trong thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế, bảo hiểm ngoại thương, cách thức xâm nhập thị trường nước ngoài, kỹ năng giải quyết tình huống kinh doanh, làm việc nhóm, đàm phán, thương lượng…

– Bám sát vào nội dung kiến thức chuyên ngành, kỹ năng nghiệp vụ trong chương trình học. Sinh viên, học viên cao học ngành kinh doanh quốc tế có thể chọn một trong các chủ đề cho bài luận của mình như:

• Quy trình xuất nhập khẩu.

• Phân tích thực trạng/ tình hình hoạt động và giải pháp cho doanh nghiệp/ công ty kinh doanh quốc tế.

• Quản trị rủi ro – khủng hoảng.

• Kinh doanh xuất – nhập khẩu.

• Marketing quốc tế: Hoạt động Marketing tại doanh nghiệp/ công ty kinh doanh quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận những công việc sau:
 – Làm việc ở các công ty đa quốc gia, công ty giao nhận ngoại thương, công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, các ngân hàng trong và ngoài nước, các công ty kinh doanh ngoại tệ;
 – Làm việc tại các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt nam, các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của các công ty Việt nam ở nước ngoài hoặc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các văn ph ngBộ/ Sở Công thương, Bộ/ Sở Kế hoạch và Đầu tư,…;
 – Chuyên viên kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, đặc biệt tại các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài;
 – Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Ở giai đoạn 2 tại đại học Flinders, các bạn sinh viên sẽ học các môn học sau:

0382 109 000

Đăng ký tư vấn miễn phí