Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Định nghĩa

Quản trị kinh doanh là ngành học đào tạo các kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, các kiến thức về chức năng, quá trình kinh doanh và quản trị ở một doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên sẽ được trang bị các kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh và thực hành một số công việc chuyên môn. Song, nhà trường không chỉ cung cấp những kiến thức cần thiết trong quá trình đào tạo mà còn phải làm rõ trách nhiệm đối với nghề nghiệp và bồi dưỡng lòng tin cũng như việc “truyền lửa” cho các bạn sinh viên. Các bạn học viên sẽ được cung cấp đầy đủ các kiến thức về: kinh doanh, nhân sự, marketing cũng như các kiến thức về xây dựng chiến lược và phát triển thị trường.

Định hướng

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc trong các doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh:

1. Chuyên viên kinh doanh

• Làm việc trong bộ phận quản lý, phát triển chiến lược, môi giới và tiếp thị.

• Xây dựng, duy trì cùng phát triển quan hệ kinh doanh của công ty.

• Xây dựng kế hoạch và phát triển sản phẩm cũng như phát triển chiến lược kinh doanh.

• Kết nối các bộ phận của công ty để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

2. Chuyên viên Quản lý Chất lượng(QA/QC)

• Người trực tiếp thực hiện việc kiểm tra chất lượng các công đoạn trong quá trình sản xuất để loại bỏ những khiếm khuyết về vật tư ở đầu vào cũng như những sản phẩm kém chất lượng ở đầu ra của dây chuyền sản xuất.

• Lập báo cáo về sự không phù hợp cũng như khắc phục và phòng ngừa trong quá trình sản xuất, kiểm tra.

3. Chuyên viên Quản lý Chuỗi cung ứng

• Xây dựng kế hoặc công việc và quản lý nhân viên.

• Quản lý với bộ phận mua hàng.

• Quản lý kho, làm công tác vận chuyển.

 

Ở giai đoạn 2, đối với chương trình liên kết của đại học Bond, sinh viên chương trình liên kết sẽ học những môn học sau:

0382 109 000

Đăng ký tư vấn miễn phí