Quản trị nhân lực

Quản trị nhân lực

Ngành quản trị nhân lực

Nếu bạn hứng thú với các công tác quản trị con người hay tò mò về việc “khai thác nguồn tài nguyên con người” thì quản trị nhân lực chính là ngành nghề mà bạn nên học.

Nguồn nhân lực đóng vai trò vô cùng quan trọng vì con người chính là bộ phận nòng cốt quyết định đến sự hình thành và phát triển của công ty. Do đó, ngành quản trị nhân lực hiện nay đang là một ngành đào tạo thu hút rất nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển.

Chương trình đào tạo với sự hợp lý, khoa học, phù hợp với thực tiễn hướng đến mục tiêu cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về Quản trị Nhân lực để có khả năng phân tích và xác định nhu cầu lao động trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí nhân lực, xây dựng chính sách quản lý và đánh giá thành tích của nhân viên, phát triển tổ chức, xây dựng chính sách đãi ngộ nhân viên theo quy định của pháp luật; kết hợp hoàn thiện các kỹ năng cần thiết cũng như nâng cao khả năng ngoại ngữ cho sinh viên.

Một số chuyên ngành tiêu biểu:

• Hoạch định và tuyển dụng

• Quản trị hiệu quả công việc

• Đào tạo và phát triển nhân viên

• Quản trị tiền lương

• Luật lao động.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận vị trí công việc:
– Chuyên viên hoạch định và tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, quản trị tiền lương, quan hệ lao động, tư vấn nhân sự, chăm sóc nhân viên;
– Chuyên viên phòng Nhân sự của các doanh nghiệp thuộc tất cả các ngành nghề;
– Chuyên viên trong các công ty tư vấn, đào tạo, dịch vụ việc làm, các công ty chuyên về tuyển dụng và cung ứng lao động…;
– Chuyên viên các cơ quan quản lý nhà nước ở các địa phương như Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Lao động – Thương binh – xã hội, Phòng Lao động của các Quận, Huyện…

0382 109 000

Đăng ký tư vấn miễn phí