DỊCH VỤ SINH VIÊN

DỊCH VỤ SINH VIÊN

Thư viện

Bước vào học Chương trình liên kết quốc tế Trường Đại học Mở TPHCM, sinh viên sẽ được sử dụng cơ sở dữ liệu và các dịch vụ tốt nhất hỗ trợ học tập tại Trường:

Địa chỉ website thư viện: http://thuvien.ou.edu.vn/

Hủy/Thêm môn học

Chương trình liên kết quốc tế cho phép sinh viên đăng ký học lại hay học để cải thiện điểm số.

Vấn đề về điểm số

Khi sinh viên cho rằng điểm của mình bị sai thì có thể đến Văn phòng Khoa Đào tạo đặc biệt để được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc phúc tra và sửa đổi điểm số.

Bảng điểm

Sinh viên có thể yêu cầu được cấp Bảng điểm chính thức tại Phòng Quản lý đào tạo hoặc Văn phòng Khoa Đào tạo đặc biệt.

Dịch vụ Y tế

Trường Đại học Mở TPHCM có Phòng Y tế tại Trường cho sinh viên. Khi sinh viên đang học có vấn đề về sức khoẻ, sinh viên có thể liên hệ trực tiếp Phòng Y tế của Trường tại cơ sở 97 Võ Văn Tần, Quận 3. Trường tổ chức mua bảo hiểm y tế tự nguyện cho sinh viên.

Thẻ sinh viên

Tất cả sinh viên được cấp phát thẻ sinh viên. Sinh viên sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký học, đóng học phí sẽ được nhận thẻ sinh viên. Trong trường hợp mất thẻ, sinh viên cần báo cho Văn phòng Khoa ĐTĐB để đề nghị phát hành thẻ mới. Thẻ sinh viên cũng được sử dụng cho việc mượn sách tại thư viện.

Hồ sơ sinh viên

Phòng Quản lý đào tạo lưu giữ tất cả các hồ sơ và số liệu học tập của toàn bộ sinh viên. Sinh viên có thể yêu cầu được cung cấp các tài liệu này bất cứ khi nào có nhu cầu.

Giấy chứng nhận sinh viên

Khi có nhu cầu chính đáng, sinh viên có thể đề nghị được cấp giấy xác nhận sinh viên của Trường. Sinh viên liên hệ với Văn phòng Khoa Đào tạo đặc biệt để được hướng dẫn làm đơn và giấy xác nhận sinh viên sẽ được cấp trong 2 – 3 ngày làm việc.  

Trợ giảng

Khi sinh viên có nhu cầu cần hỗ trợ học tập hay muốn tham gia đội ngũ trợ giảng tại Khoa ĐTĐB, sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa để được hướng dẫn và giúp đỡ.

Học song ngành

Sinh viên có thể đăng ký học song ngành để lấy hai bằng đại học. Tuy nhiên sinh viên cần tuân thủ theo các quy định hiện hành.

0382 109 000

Đăng ký tư vấn miễn phí