Previous
Next

Nhằm đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với nền kinh tế quốc tế toàn cầu, Khoa Đào tạo đặc biệt cung cấp chương trình liên kết quốc tế đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh.

0 %
SINH VIÊN ĐẠT CHUẨN TIẾNG ANH ĐẦU VÀO ĐỐI TÁC YÊU CẦU
0 %
SINH VIÊN SẴN LÒNG GIỚI THIỆU NGƯỜI QUEN VỀ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT
0 %
SINH VIÊN HÀI LÒNG VỀ GIẢNG VIÊN VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SINH VIÊN

Nguyễn Khánh Đạt

Sinh viên Khoá 1 chương trình Flinders

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, mọi người xung quanh và thậm chí chính mình cũng phải công nhận bản thân mình đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là khả năng ngoại ngữ tiến bộ vượt bậc, tất cả là nhờ vào những thầy cô ở trường tận tâm giảng dạy.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Thạc sĩ Kinh doanh Western Sydney MBA Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ISB MBA Thạc sĩ Điều hành cấp cao UQAM EMBA​
0382 109 000

Đăng ký tư vấn miễn phí