Quản trị và đổi mới

Quản trị và đổi mới

Chương trình đào tạo “Quản trị và đổi mới” (Innovation & Enterprise) sẽ cung cấp cho người học các kiến thức về kinh doanh và công nghệ–nền tảng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực kinh doanh thời kỳ công nghệ 4.0.

Chương trình đào tạo sẽ cung cấp các công cụ và kỹ thuật khác nhau để khai thác và quản trị đổi mới sáng tạo, các thức đổi mới sản phẩm dịch vụ, đổi mới quy trình quản lý trong doanh nghiệp. Người học có cơ hội làm việc với công cụ quản lý đổi mới và áp dụng trong bối cảnh của doanh nghiệp.

Chương trình học cũng sẽ cho người học một cái nhìn toàn diện về bối cảnh kinh doanh trong thời đại hiện nay. Người học sẽ có cái nhìn về đổi mới sản phẩm/dịch vụ hướng đến thị trường mới/hiện đại, phát triển và thực hiện quy trình sản xuất mới, hoàn thiện cơ cấu tổ chức hoặc mô hình kinh doanh.

Đây là chuyên ngành học mới, chưa có trường đại học nào tại Việt Nam có chuyên ngành học này. Sinh viên chọn lựa ngành học này là đón đầu xu hướng mới hiện nay. Học xong chương trình này sinh viên không chỉ giỏi về kinh doanh, công nghệ, tiếng Anh mà còn có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế vì các trải nghiệm ở môi trường sống, học tập, thực tập và làm việc tại Úc.

Trong giai đoạn 2 tại đại học Flinders, sinh viên chương trình liên kết sẽ học những môn học sau:

0382 109 000

Đăng ký tư vấn miễn phí