Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

Chương trình liên kết Flinders đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ (chuyên ngành Ngôn ngữ Anh) đào tạo cá nhân có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức, tác phong nghề nghiệp; có thể làm việc hiệu quả trong lĩnh vực như giảng dạy tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế; người học sẽ có năng lực tự học, tự nghiên cứu, có khả năng thích nghi cao với môi trường doanh nghiệp và tham gia học tập ở bậc học cao hơn. Sinh viên có cơ hội trải nghiệm môi trường học tập ở nước nói tiếng Anh, có kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ Anh thành thạo để thương lượng, đàm phán, giao tiếp, làm việc với người bản xứ, và những người đến từ nhiều nền văn hoá khác nhau. 

Sinh viên học chương trình liên kết quốc tế chuyên ngành Ngôn ngữ Anh này sẽ được học lên thạc sĩ, tiến sĩ ngành Giảng dạy tiếng Anh (TESOL) tại Đại học Flinders hay tại các đại học khác của Úc, hay tại các nước khác. Học xong chương trình thạc sĩ (từ 1năm đến 1,5 năm tại Úc), sinh viên có cơ hội ở lại Úc 3 năm–cơ hội định cư Úc. 

Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh có năng lực làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các công ty đầu tư nước ngoài, các trường học như trường Trung học Phổ thông, Trung tâm ngoại ngữ, Trung học nghề, trường Cao đẳng, tại các bộ phận như:

  • Thư ký giám đốc, trợ lý giám đốc…
  • Chuyên viên nhân sự, ngoại giao, truyền thông…
  • Trực tiếp giảng dạy.
  • Bộ phận giáo vụ.
  • Bộ phận thiết kế chương trình giảng dạy, biên soạn tài liệu giảng dạy, kiểm tra đánh giá ngôn ngữ.
  • Bộ phận huấn luyện nghiệp vụ.

Trong giai đoạn 2 tại đại học Flinders, sinh viên chương trình liên kết sẽ học những môn học sau:

0382 109 000

Đăng ký tư vấn miễn phí