Hướng dẫn đóng học phí

Hướng dẫn đóng học phí

     I – Đối với học phí học kỳ 1 – năm 1:

Các bạn thí sinh sau khi đăng ký ghi danh đã có thể đóng học phí học kỳ đầu tiên để nhận được học bổng early bird từ chương trình. Các bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

  • Hình thức thanh toán: chuyển khoản
  • Học phí (đối với sinh viên Việt Nam): 19 triệu/học kỳ
  • Tên tài khoản: Trường Đại học Mở TP. HCM
  • Số tài khoản: 1900201031556
  • Ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, CN Trung tâm Sài gòn
  • Nội dung ghi rõ: <Họ và tên><FLINDERS/BOND><19TR>
  • Chụp lại minh chứng đóng tiền và gửi về email sas@ou.edu.vn theo tựa đề: <Họ và tên><LKQT><Học phí học kỳ 1>

     II – Đối với các học kỳ sau:

Các bạn làm theo hướng dẫn tại: http://quanlydaotao.ou.edu.vn/tai-lieu-huong-dan-cac-kenh-thanh-toan-hoc-phi

0382 109 000

Đăng ký tư vấn miễn phí