Tài chính

Tài chính

Chương trình đào tạo được thiết kế nhằm đào tạo Cử nhân Thương mại, chuyên ngành Tài chính. Học xong chương trình này, sinh viên có kiến thức chuyên môn vững vàng, có phẩm chất chính trị tốt, có khả năng ngoại ngữ thành thạo và có kỹ năng phù hợp làm việc ở các vị trí nhân viên trong các công ty cổ phần, các công ty chứng khoán, các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp phi tài chính.

Với kiến thức, năng lực chuyên môn đã được trang bị trong suốt 4 năm học, sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc cho các công ty cổ phần, công ty đa quốc gia, các tổ chức tài chính phi ngân hàng hoặc các doanh nghiệp ở những vị trí làm việc sau:
– Nhân viên làm việc ở phòng tài chính và phòng kế toán của công ty cổ phần và các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
– Nhân viên phân tích, tư vấn và quản lý danh mục đầu tư ở các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư.
– Nhân viên làm việc ở các bộ phận huy động vốn, thẩm định và cấp tín dụng ở các công ty tài chính và các công ty cho thuê tài chính.
Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp còn có thể làm việc cho các tổ chức tài chính khác như ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, ngân hàng phát triển và công ty bảo hiểm ở các vị trí công việc có liên quan đến tài chính và quan hệ với hệ thống tài chính.

Ở giai đoạn 2 tại đại học Flinders, các bạn sinh viên chương trình liên kết sẽ học những môn học sau:

 

0382 109 000

Đăng ký tư vấn miễn phí