Kiểm tra Tiếng Anh đầu vào

Kiểm tra Tiếng Anh đầu vào

Chương trình liên kết quốc tế Trường Đại học Mở TPHCM sẽ tổ chức lớp ôn tập miễn phí dành cho các ứng viên. Giảng viên sẽ hướng dẫn nội dung ôn thi và có thể cho thí sinh làm thử bài test để cho quen với dạng thức của đề thi.

Các thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương B1 phải tham dự kỳ kiểm tra tiếng Anh đầu vào.

  • Cấu trúc bài kiểm tra

Đề bài gồm 02 phần

    • Phần 01: Structure and Written Expression (40 câu)
    • Phần 02: Reading Comprehension (20 câu)
  • Thời gian làm bài: 75 phút
  • Thang điểm và điểm đạt: Bài kiểm tra được chấm theo thang điểm 10; điểm 5,0 là điểm đạt.
  • Địa điểm làm bài kiểm tra: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 97 Võ Văn Tần, Quận 3, TPHCM. 

 

0382 109 000

Đăng ký tư vấn miễn phí