SINH VIÊN KHÓA III (2020-2022)

Danh sách các bạn sinh viên Khóa 3 (2020-2022) chương trình liên kết Flinders đã được xét hoàn thành giai đoạn 1 tại Trường Đại

Sinh viên chương trình liên kết nói tiếng Anh

https://www.youtube.com/watch?v=Sh6DXY77YDw Bạn Tâm – Sinh viên chương trình liên kết quốc tế Flinders Khóa 2018 https://www.youtube.com/watch?v=H3n04VdBEKA Bạn Thư – Sinh viên chương trình liên kết

0382 109 000

Đăng ký tư vấn miễn phí