SINH VIÊN KHÓA III (2020-2022)

Danh sách các bạn sinh viên Khóa 3 (2020-2022) chương trình liên kết Flinders đã được xét hoàn thành giai đoạn 1 tại Trường Đại học Mở TPHCM. Khoa Đào tạo đặc biệt xin chúc mừng các em.Chúc mừng các bạn sinh viên khóa 3 chương trình Flinders đã hoàn...

0382 109 000

Đăng ký tư vấn miễn phí