Thư ngỏ tuyển sinh chương trình liên kết quốc tế năm 2022

THƯ NGỎ V/v Giới thiệu Thông tin tuyển sinh Chương trình Liên kết Quốc tế tại Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh đến học sinh THPT  Các em học sinh THPT thân mến, Lời đầu tiên, thay mặt Ban Giám hiệu Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh, Khoa Đào tạo đặc biệt, Ban Giám đốc các Chương trình liên kết quốc tế, Ban tư vấn tuyển sinh...

0382 109 000

Đăng ký tư vấn miễn phí